Legal Smart Channel - Gaya Hidup Cerdas HukumBambang Rahmadi: Penerima Bantuan Hukum dari Provinsi Sulawesi Tenggara

Baru di dampingi oleh Organisasi Bantuan Hukum ketika sudah dalam penuntutan di pengadilan. Namun selama persidangan tersebut advokad selalu mendampingi dan melalukan pembelaan. Selama proses pendampingan pun, Organisasi Bantuan Hukum tidak pernah meminta sesuatu  dan saya pun tidak pernah menjanjikan sesuatu. Dari hasil pendampingan tersebut, saya merasa sangat di bantu dan di ringankan dari tuntutan hukumannya yang semula 5 tahun 3 bulan menjadi 4 tahun 3 bulan.